กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
BANSA-ARD SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านสะอาด  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   38 คน

สถิติปีนี้:        3793 คน

สถิติทั้งหมด: 10675 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

ประวัติสถานศึกษา

            โรงเรียนบ้านสะอาด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน  พ.ศ. 2476  โดยหลวงราษฏร์ธุรกิจ นายอำเภอพระลับ และ นายประวัติ  จันทนพิมพ์  ศึกษาธิการอำเภอพระลับ  เดิมอาศัยศาลาวัดหัวหินบ้านสะอาดเป็นสถานที่เรียน
เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  มีนักเรียนจากบ้านสะอาด   บ้านหนองขาม  และบ้านหนองโจดมาเข้าเรียนโดยมี นายหนู  นาคประเวศน์  เป็นครูใหญ่

 • ในปี พ.ศ. 2487  นายบัว  ธูปทิศศาล  เป็นครูใหญ่  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่  ณ สถานที่ปัจจุบัน โดยชาวบ้านร่วมกันบริจาคทรัพย์และที่ดิน มีเนื้อที่   8  ไร่ 19  ตารางวา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4
 • ในปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน
 • ในปี พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26  ขนาด 4 ห้องเรียน และเปิดทำการสอน  2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา
 • ในปี พ.ศ. 2540  เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา   ระดับประถมศึกษา และระดับ
  มัธยมศึกษาตอนต้น
 •  ในปี พ.ศ. 2546  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สร้างอาคารห้องสมุด 1 หลัง
  เป็นเงิน  260,000  บาท
 •  ในปี พ.ศ. 2547  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
 • วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  จาก สำนักงานรับรองมาตรฐาน
  และประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับปฐมวัย 
 •  วันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ.  2551  นายสันติ  มุ่งหมาย  ย้ายมารับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด
 •  วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553  โรงเรียนบ้านสะอาด ผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 3
 • วันที่ 24  กรกฏาคม  พ.ศ. 2555  โรงเรียนบ้านสะอาด  ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ สถานศึกษาพอเพียง 2554”
 • วันที่  13  เมษายน  พ.ศ. 2556  โรงเรียนบ้านสะอาด ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
สมศ.รับรองทั้งปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน        
            วันที่  18  พฤษภาคม  2558  โรงเรียนบ้านสะอาด  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่